Aardwetenschappen

Aardwetenschappen omvat de traditionele wetenschappen als geologie, fysische geografie, geofysica en ingenieursgeologie, die zich met name met de lithosfeer, de gesteenten en haar ontstaan en gedrag bezighouden. Maar behalve op gesteenten richt aardwetenschappen zich ook op de atmosfeer, water en ijs. Daarom behoren ook wetenschappen als hydrologie, glaciologie, meteorologie, klimatologie, hydrografie, geodesie en oceanografie tot de aardwetenschappen. De geografie die zich richt op de biosfeer heet biogeografie. Vaak wordt dit tot de biologie gerekend, waar het een aanzet tot de ecologie vormde.

Op het gebied van aardwetenschappen, geologie, geografie en meteorologie zijn er diverse cursussen beschikbaar. Via de volgende link, http://ocw.mit.edu/courses/#earth-atmospheric-and-planetary-sciences, zie je zo’n 50 gratis cursussen van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) die betrekking hebben op deze onderwerpen.

Via het OCW Consortium, http://www.ocwconsortium.org, kan je zoeken op verschillende termen als ‘geology’ waarbij een aantal gratis cursussen worden aangeboden op dat gebied.

Geef een reactie