Antropologie

Antropologie is de wetenschap van de mens, die zich bezig houdt met zowel alle mensen als met alle dimensies van menselijkheid. Antropologie wordt tot de gedragswetenschap en de sociale wetenschap gerekend. In de moderne antropologie staat het begrip dat de menselijke aard ‘cultuur’ is centraal. Anders gezegd, dat onze soort de capaciteit heeft ontwikkeld om onze wereld in symbolen te zien, en dat we deze symbolen sociaal kunnen leren en onderwijzen en dat we de wereld (en onszelf) op basis van dergelijke symbolen kunnen transformeren.

Het Massachusetts Institute of Technology beschikt over een aantal cursussen op het gebied van antropologie, zie http://ocw.mit.edu/courses/anthropology/. Een voorbeeld is de cursus ‘An introduction to Anthropology’.

Via de volgende database, http://www.ocwconsortium.org, kan je zoeken op verschillende termen als ‘anthropology’ waarbij een aantal gratis cursussen worden aangeboden op dat gebied.

Universiteit Leiden biedt ook een aansluitingsmodule aan voor de studie antropologie. Een aansluitingsmodule is een voorproefje op de echte studie en is de ideale manier om te kijken of de studie je ligt. Deze aansluitingmodule wordt in het voorjaar en in het najaar gehouden. Zie http://www.iclon.leidenuniv.nl/vwo-wo/aansluiting/aanbod/aansluitingsmodulen/programmas/aansluitingsmodulen.html

Geef een reactie