Wiskunde

Wiskunde is een formele wetenschap van het bestuderen van patronen en structuren. Met strikt logische redeneringen doet de wiskunde uitspraken (stellingen) over gedefinieerde objecten en formuleert de verbanden daartussen. De formele redenering die aantoont dat een stelling waar is, noemt men een wiskundig bewijs.

Op het gebied van wiskunde zijn er diverse cursussen beschikbaar. Via de volgende link, http://ocw.mit.edu/courses/#mathematics, zie je zo’n 50 cursussen van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) die betrekking hebben op wiskunde. Een voorbeeld van deze cursussen is ‘Linear Algebra’, zie http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/. Ook de Open University biedt een groot aantal cursussen aan op het vlak van ‘Mathematics and Statistics’. Zie http://openlearn.open.ac.uk/course/category.php?id=8
Cambridge International Maths Online (CIMO), heeft veel online mogelijkheden.

Geef een reactie