(Ortho)pedagogiek

Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel. Meer specifiek bestudeert pedagogiek onderwijsmethoden, inbegrepen de doelen die daarin dienen te worden gesteld, en de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden.

De Open University bied een aantal cursussen aan op het gebied van Pedagogiek, zie http://openlearn.open.ac.uk/course/category.php?id=5. Een interessant voorbeeld hierbij is ‘Knowledge in everyday life’ (zie http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=2794).

Universiteit Leiden biedt ook een aansluitingsmodule aan voor de studie Pedagogische Wetenschappen. Een aansluitingsmodule is een voorproefje op de echte studie en is de ideale manier om te kijken of de studie je ligt. Deze aansluitingmodule wordt in het voorjaar en in het najaar gehouden. Zie http://www.iclon.leidenuniv.nl/vwo-wo/aansluiting/aanbod/aansluitingsmodulen/programmas/aansluitingsmodulen.html

Via de volgende database, http://www.ocwconsortium.org, kan je zoeken op verschillende termen als ‘education’ waarbij een aantal gratis cursussen worden aangeboden op het gebied van (ortho)pedagogiek.

Geef een reactie